Fotoblog starsza1358 http://starsza1358.flog.pl/ Fotoblog : starsza1358.flog.pl. Tue, 12 Sep 2017 19:34:12 +0200 Tue, 12 Sep 2017 19:34:12 +0200 pl-PL Jeszcze trochę lata:)) http://starsza1358.flog.pl/wpis/12142924/jeszcze-troche-lata http://starsza1358.flog.pl/wpis/12142924/jeszcze-troche-lata Tue, 12 Sep 2017 19:34:12 +0200 Jeszcze trochę lata:)) ::

]]>
Nad chmurami:)) http://starsza1358.flog.pl/wpis/12142828/nad-chmurami http://starsza1358.flog.pl/wpis/12142828/nad-chmurami Tue, 12 Sep 2017 19:00:52 +0200 Nad chmurami:)) ::

]]>
Wiosenne wspomniena :)) http://starsza1358.flog.pl/wpis/12138644/wiosenne-wspomniena- http://starsza1358.flog.pl/wpis/12138644/wiosenne-wspomniena- Sun, 10 Sep 2017 12:17:21 +0200 Wiosenne wspomniena :)) ::

]]>